Hoe willen we ons doel bereiken?

Om activiteiten mogelijk te maken is geld nodig, dat de stichting bijeen vergaart door sponsoring, werving van donateurs en het bevorderen van schenkingen bij leven of bij testament.
animatie herstelhotel