U kunt ons ondersteunen

U kunt onze stichting financieel ondersteunen door het invullen van bijgaande machtiging, waarbij u voor een periodieke of eenmalige bijdrage kunt kiezen.

Wilt u op een andere manier uw bijdrage leveren dan kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden van de stichting.


Wij danken u bij voorbaat voor uw bijdrage
Met vriendelijke groet

Namens de Stichting Vrienden van het ZZG Herstelhotel
Mevr. F.M.C. Snoeijs, voorzitter

animatie herstelhotel