Wie zijn wij?

De Stichting Vrienden van het ZZG Herstelhotel zet zich belangeloos in om activiteiten te organiseren met als doel het verblijf in het herstelhotel zo aangenaam mogelijk te maken, en daardoor het welbevinden en het herstel van cliŽnten te bevorderen. Deze activiteiten zijn meestal gericht op de verbinding met het maatschappelijke leven met name om te voorkomen dat cliŽnten vervreemden van de wereld buiten het herstelhotel. Tevens heeft de stichting als doel mantelzorgers of familieleden te betrekken.

De Stichting Vrienden van het ZZG Herstelhotel wil hiermee graag de bruggenbouwer zijn tussen het herstelhotel enerzijds en bedrijven en maatschappelijke partners anderzijds. Levensbrug tussen maatschappij, organisatie en bedrijfsvoering van het herstelhotel.
Samenstelling Bestuur Stichting "Vrienden Van Het ZZG Zorghotel"
Naam  Functie
Franca Snoeijs  Voorzitter
Joep Derkx  Secretaris
Jolanda Schouten-van Baarsen  Penningmeester
Karin Noyons-van Teeseling  Bestuurslid
Jan de Graaf  Bestuurslid
Jolanda Kuijer  Bestuurslid
Statuten Stichting Vrienden Van Het Zorghotel(PDF)
animatie herstelhotel