Snoeijs Consultants Financieel Adviseurs

Snoeijs Consultants is een onafhankelijk financieel adviesbureau voor bedrijven en particulieren. Wij zijn sinds 1997 in Nijmegen gevestigd.

Veelzijdigheid, samenwerking met anderen en maatwerk is ons motto. Ethisch adviseren en maatschappelijk ondernemen is daarbij voor ons vanzelfsprekend.

De individuele belangen van onze cliënten staan centraal, dus er wordt zoveel mogelijk gestreefd naar maatwerkoplossingen. Grote banken en verzekeraars laten dat heel vaak liggen, dat is ons onderscheid. Wij werken nauw samen met o.a. advocaten, notarissen, accountants en belastingadviseurs. Ook komt het voor dat wij samen met een collega-financieel adviseur optreden.

Opleiding is voor ons een logisch continu proces. Alle medewerkers worden continu bijgeschoold, niet alleen op basis van de verplichtingen in de Wet op het Financieel Toezicht (WFT), maar ook andere kennis en vaardigheden worden getraind en de actualiteiten worden nauwkeurig gevolgd.

- BELANGRIJK NIEUWS ! -