Snoeijs Consultants Nijmegen


Uitgebreide dienst-
verleningsdocumenten Snoeijs Consultants:


- Pensioen

- Hypotheken

Dienstverleningsdocumenten

U oriënteert zich op de mogelijkheden van een bepaald advies of product. Ons kantoor kan u hierbij ondersteuning verlenen. Onze dienstverlening kan bestaan uit enkel advies. Maar ook kunnen wij u ondersteunen in de contacten met de financiële instelling bij wie u de geldlening aanvraagt.
In onderstaande documenten informeren wij u over de wijze waarop wij in het algemeen onze werkzaamheden uitvoeren. Uiteraard kan deze werkwijze worden aangepast indien u specifieke wensen heeft.

Download de volledige documenten(PDF):
De Bouwkamp 1C - 6576 JX  Ooij  -  tel algemeen: (+31) 24 3604320
 Franca Snoeijs tel: (+31) 06 51984480 -  email:   fsnoeijs@snoeijsconsultants.nl