Snoeijs Consultants Nijmegen


Uitgebreide dienst-
verleningsdocumenten Snoeijs Consultants:


- Pensioen 2016 

- Hypotheken 2018 

Dienstverleningsdocumenten

U oriënteert zich op de mogelijkheden van een bepaald advies of product. Ons kantoor kan u hierbij ondersteuning verlenen. Onze dienstverlening kan bestaan uit enkel advies. Maar ook kunnen wij u ondersteunen in de contacten met de financiële instelling bij wie u de geldlening aanvraagt.
In onderstaande documenten informeren wij u over de wijze waarop wij in het algemeen onze werkzaamheden uitvoeren. Uiteraard kan deze werkwijze worden aangepast indien u specifieke wensen heeft.

Download de volledige documenten(PDF):
Van Oldenbarneveltstraat 16C  -  6512 AW  NIJMEGEN  -  tel: (024) 360 43 20  -  mobiel: (06) 51 98 44 80  -  email: info@snoeijsconsultants.nl