Snoeijs Consultants Nijmegen


Uitgebreide dienst-
verleningsdocumenten Snoeijs Consultants:


- Pensioen

- Hypotheken

Machtiging voor het verstrekken van dossiergegevens aan Snoeijs Consultants

Snoeijs Consultants wil als uw assurantietussenpersoon in veel gevallen graag door uw rechts-bijstandverzekeraar op de hoogte gehouden worden van de aan u verleende rechtsbijstand. Dat kan onder meer door ons een kopie van de correspondentie en de overige stukken van uw dossier toe te laten zenden. Op die manier zijn wij in staat u, waar nodig, beter te ondersteunen.

De rechtsbijstandverzekeraar mag uw tussenpersoon echter alleen informatie uit uw dossier verstrekken als u hen daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft. Dat kan door ondertekening van deze verklaring. Het spreekt voor zich dat wij zorgvuldig met uw dossiergegevens zullen omgaan.

Download formulier Rechtsbijstand:

  Machtiging Rechtsbijstandsverzekering 
Van Oldenbarneveltstraat 16C - 6512 AW  NIJMEGEN  -  tel algemeen: (+31) 24 3604320
 Franca Snoeijs tel: (+31) 06 51984480 -  email:   fsnoeijs@snoeijsconsultants.nl